В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ

ТРАСИРОВЪЧНИ ДЕЙНОСТИ

“Грийн Гео Дизайн” извършва трасировъчни дeйности в различните етапи на строителството. Трасиране на контури на сгради, строителни оси, елементи на благоустрояване на дворните пространства.

ЕКЗЕКУТИВНИ СНИМКИ

Извършване на екзекутивни снимки в различните етапи на строителството, определяне на достигнати нива по време на строителството.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ

Определяне на обеми земни маси при изкоп за различни видове строежи.

ОТРАЗЯВАНЕ В КАДАСТЪРА

Нанасяне на СВО и СКО в Софийски кадастър, нанасяне на новопостроените сгради в кадастралната карта за издаване на удостоверение за експлоатация.

ТРАСИРОВЪЧНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКЗЕКУТИВНИ СНИМКИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ, ОТРАЗЯВАНЕ В КАДАСТЪРА

НИЕ СМЕ С ВАС ВЪВ ВСЕКИ ЕТАП ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО

откриване на строителна площадка - даване на строителна линия и ниво

определяне на обеми

заснемане на фундаменти за издаване на акт 3

трасиране на конструктивни оси

определяне на достигнати нива по време на строителството

извършване на екзекутивни снимки

трасиране на елементи на благоустрояване на дворни пространства

нанасяне на сградата в кадастъра