В ОБЛАСТТА НА ХИДРОГРАФСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ

ХИДРОГРАФИЯ

“Грийн Гео Дизайн” извършва хидрографски измервания на язовири, кариери, реки, езера и други водни площи и течения. Изработване на 3D модел на дъното. Определяне на заляти площи и завирени обеми.

ХИДРОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИДРОГРАФСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИДРОГРАФСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ

  • За определяне на заляти площи и завирени обеми;
  • При експлоатация на водохранилища за определяне на водни баланси;
  • Изчисляване на натрупани наноси във водохранилища;
  • При изграждане на корекции на реки;
  • При определяне на заливаеми площи при високи води на водни течения;
  • При превенция от наводнения;
  • За нуждите на изграждане на различни хидротехнически съоръжения;
  • При обновяване на навигационни карти.